“Λαός χωρίς μνήμη, είναι λαός χωρίς μέλλον”
Αυτό το ρητό που τόσο συχνά ακούμε, ειδικά τα τελευταία χρόνια που η γνώση και μελέτη της ιστορίας αρχίζει και αποκτά σημαντική θέση στη ζωή μας, τονίζει πόσο σημαντικό είναι να διδασκόμαστε από την Ιστορία.  Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τα γεγονότα και να βγάζουμε τα συμπεράσματά μας, με κυριότερο στόχο να αντιμετωπίζουμε το παρόν και να διαμορφώνουμε ένα καλύτερο μέλλον.

Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους είναι ένας φορέας που συμβάλλει ουσιαστικά σε αυτή την κατεύθυνση καθώς σε αυτά φυλάσσεται σημαντικό κομμάτι της ιστορίας μας.