Σ’ αυτή τη γειτονιά δεσπόζει και το πιο γραφικό και διατηρημένο νεοκλασικό της πόλης μας.

Η σωτηρία του συγκεκριμένου κτιρίου οφείλεται στην οικογένεια αρχιτεκτόνων Τριανταφύλλου. Ελάτε να γνωρίσουμε τον νεότερο της οικογένειας και συνεχιστή …αρχιτέκτονα Δημήτρη Τριανταφύλλου!

Στο συγκεκριμένο αρχιτεκτονικό γραφείο πιστώνονται και τα πιο ιδιαίτερα κτίρια της Λαμίας από τα πιο μοντέρνα έως και τις επεμβάσεις σε νεοκλασικά  ή σε χώρους εστίασης.

Αναμφίβολα ο ρόλος του αρχιτέκτονα και η συμβολή της αρχιτεκτονικής, ως τέχνη και ως επιστήμη, στον αστικό σχεδιασμό καθώς και στην αποκατάσταση αρχιτεκτονικών μνημείων  είναι πρωτευούσης σημασίας και η ανάδειξη ενός αισθητικού αποτελέσματος πολλές φορές σε ένα αριστούργημα είναι σίγουρα δικό τους επίτευγμα.

Ας ακούσουμε την ιστορία του κτιρίου στη γωνία Αγίου Νικολάου και Ησαΐα, και όχι μόνο, από τον Δημήτρη: